Privacyverklaring

Inleiding 

Bij Friesland Huur respecteren we uw privacy en streven we ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden.  

Eén van onze kernwaarden is open en eerlijk, zo denken wij, en zo doen wij, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We zijn dan ook transparant over welke gegevens we van u verzamelen en de redenen daarvoor. We gebruiken uw gegevens om onze informatie en aanbiedingen te personaliseren aan uw unieke voorkeuren. We delen enkel de noodzakelijke informatie met derden, zoals bij het regelen van een verzekering. U heeft te allen tijde de vrijheid om ons te laten weten dat u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens wilt intrekken. Onze methoden voor het omgaan met en veilig bewaren van uw gegevens zijn volledig in overeenstemming met de Europese wetgeving. 

Wat zijn persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare individu. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is. 

Hier zijn enkele voorbeelden van persoonsgegevens: 

  • Naam en Achternaam: Dit identificeert iemand direct. 
  • Adres: Dit is te herleiden tot waar iemand woont. 
  • Telefoonnummer: Hiermee kun je direct contact opnemen met iemand. 
  • E-mailadres: Dit kan naar een specifiek persoon herleid worden. 
  • IP-adres: Hoewel dit technischer is, kan het soms worden gebruikt om een specifiek individu te identificeren. 
  • Identificatienummers: Bijvoorbeeld een Burgerservicenummer (BSN), rijbewijsnummer of paspoortnummer. 

Het gaat dus om alle informatie die een specifieke persoon uniek kan identificeren, direct of indirect. Bij indirecte identificatie kan het gaan om een combinatie van gegevens die, wanneer ze samen worden beschouwd, naar een specifieke persoon leiden. 

Met wie delen we uw gegevens 

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Hoe beschermen we uw gegevens 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. 

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. 

Contact 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze behandeling van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@frieslandlease.nl